HR TJÄNSTER
VÄRDESKAPANDE HR

 

Våra kunders viktigaste resurs är deras medarbetare och för att säkerställa att våra kunder har ett hållbart medarbetarklimat arbetar vi proaktivt med medarbetarens hela livscykel:

 

Attrahera - Rekrytera - Motivera - Utveckla - Avsluta

 

 

VI ÄR
WLC CONSULTING

 

WLC Consultings mål är att vara en helhetslösning för våra kunder, som kund ska du inte behöva leta efter olika aktörer för att tillfredsställa Ert företags behov av rekrytering, bemanning, HR och personalfrågor.

 

Kunder & samarbetspartners

 

 

För medarbetare:

Inloggning