VÅRA TJÄNSTER

WLC Consulting satsar på HR processer som levererar affärsresultat för er verksamhet. Vi anser att HR ska vara en självklar del i er affärsutveckling.

Behöver du vår hjälp kring era HR processer? Då är vi er självklara partner!

 

INTERIM HR

Ibland krävs kvalificerad personal med kort varsel för att fylla nyckelroller, genom att hyra in personal från oss säkerställer du att du får en konsult som är erfaren och kunnig och som levererar från dag ett.  Våra uppdrag kan vara på del- eller heltid – vårt upplägg baseras på ditt behov och dina önskemål. Det finns stunder när varken tid eller kunskap finns för att driva tex tunga rehabiliteringsärenden och ibland handlar det om att driva förändringsarbeten inom HR – vi har kunskapen och erfarenheten ni behöver.

 

LÖNEKARTLÄGGNING

Den 1 Januari 2017 trädde en ny lag om lönekartläggning i kraft.

Huvudsyftet med lönekartläggning och analys är att kartlägga män och kvinnors löner för att upptäcka osakliga löneskillnader baserat på kön. För dig som företagare med fler än 10 anställda innebär detta en skyldighet att varje år genomföra en lönekartläggning samt att upprätta en handlingsplan.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Det är mycket man måste kunna som chef och ledare idag. Man måste ha förmåga att tänka strategiskt, vara exekutiv, ha ekonomiskt kunnande, förmåga att bygga framgångsrika team, ha självinsikt och mod, kunna bygga relationer och motivera människor.

En viktig del av ledarens roll är att vara villig att utvecklas. Du behöver kunna ställa krav, men ändå möta människor och fungera som en förebild. Det är även viktigt att du kan stötta team och förstå gruppdynamik.

Vi skräddarsyr våra utbildningar så det passar just ditt företag.

 

REKRYTERING

 

Vi hjälper dig gärna med vår expertis och erfarenhet av att arbeta med effektiva rekryteringsprocesser där vi startar upp med kravprofilsmöte för att säkerställa den profil du som kund söker.

 

 

 

 

HUR ARBETAR VI?

 

Behov uppstår och ni kontaktar oss.

 

Första mötet.

 

Organisationskartläggning och behovsanalys.

 

Underlag för framtida samarbete tas fram.

 

Vi genomför organisationsutvecklingen, överlämning samt utvärdering så att er organisation kan fokusera på det ni är bra på.