WLC Consulting brinner för att utveckla företag ur ett HR perspektiv – vi vill ge er bästa möjliga förutsättningar att utveckla ert företag. Vi hjälper er med kompetensförsörjning och affärsutveckling ur ett HR-perspektiv. Vi erbjuder bland annat stöttning, vägledning och lösningar kring medarbetarfrågor eller hjälp med konflikthantering.

Vi utgår från vår fyr-stegsmodell – HR Kartläggning, HR Implementering, HR Affärsutveckling och HR Stöttning - för att få en djupare inblick i er organisation från start. Vi utvecklar därefter underlag för långsiktiga HR Processer ur ett affärsutvecklingsperspektiv.

WLC Consulting har sitt säte i Dalarna och det är framför allt här som vi också har valt att verka.

Vi ser en stor potential i många av länets företag och har en vision om att få vara delaktiga i att utveckla dem i en fortsatt positiv riktning. Med en bred kompetens och stor erfarenhet av rekrytering och research kan vi attrahera rätt arbetskraft till Dalaregionen. Vårt mål är att hjälpa företag att få rätt kompetens på rätt plats och vi hoppas att det i förlängningen ska leda till ett blomstrande företagsklimat i regionen. Vi älskar Dalarna!